30 Σεπ 2010

ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΖΗΤΑ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 29/10/2010

Να ενισχυθούν άμεσα τα διοικητικά εφετεία

Τον εμπλουτισμό, αλλά και την ενίσχυση των διοικητικών εφετείων της χώρας ζήτησε η βουλευτής της Ά Αθηνών με τη ΝΔ κ. Φωτεινή Πιπιλή από τον υπουργό δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη ως εισηγήτρια του ν/σ «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», που συζητήθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση υπερψηφίστηκε και από τη ΝΔ και, όπως τόνισε η εισηγήτρια, η εφαρμογή της δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, όπου λόγω της πολυνομίας, αλλά και της αντικειμενικής αδυναμίας των μονομελών πρωτοδικείων για την επίλυση των διαφορών, άφηνε πολλά περιθώρια: α) για διαφθορά και β) για μεγάλες καθυστερήσεις απαραίτητων για την κοινωνία έργων.
Με αφορμή το γεγονός ότι η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων περνάει στα διοικητικά εφετεία εκτός των μεγάλων συμβάσεων που παραμένουν στη δικαιοδοσία του ΣτΕ – άνω των 15 εκατομμυρίων € - και με δεδομένο ότι απαλλάσσεται το ΣτΕ από δεκάδες υποθέσεις, άρα απελευθερώνεται από μεγάλο όγκο δουλειάς, η εισηγήτρια της ΝΔ Φ. Πιπιλή έθεσε ένα μείζον θέμα.
Για να αντεπεξέλθουν τα διοικητικά εφετεία με τον όγκο δουλειάς πρέπει απαραιτήτως: α) να γίνουν περισσότερα σε όλη τη χώρα και β) να ενισχυθούν άμεσα σε ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να μην κολλούν εκ νέου οι υποθέσεις. Έδωσε μάλιστα το χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους Δήμους από τις συνεχείς μεταφορές αρμοδιοτήτων, χωρίς την ανάλογη παροχή στήριξης από το κράτος.

1 σχόλιο:

Heliotypon είπε...

Σωστή η πρόταση. Η οδηγία για την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία η σχετική με τις πληρωμές των προμηθευτών του δημοσίου, βάσει της οποίας εξεδόθη το ΠΔ 166/03, προβλέπει ότι οι σχετικές αγωγές στα διοικητικά εφετεία πρέπει να εκδικάζονται και οι αποφάσεις να εκδίδονται ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ σε 3 μήνες από την υποβολή. Αυτό δεν τηρείται, αλλά οι δίκες προσδιορίζονται στα 2 και 3 χρόνια... Βάλε και τον χρόνο μέχρι να εκδοθεί και να καθαρογραφεί η απόφαση... Δικαιοσύνη για τους μεταστάντες εις τόπον χλοερόν!