25 Ιουν 2008

«Σκανδαλώδης και παράνομη απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών»

Έκπληκτη πληροφορήθηκα από την εφημερίδα «το Βήμα», της Κυριακής 22/6/08 και συγκεκριμένα από ρεπορτάζ του κυρίου Νίκου Χασαπόπουλου, την προκλητική κατά την γνώμη μου, απόφαση της Ν.Α. Αθηνών και της πλειοψηφίας του Νομάρχη κ. Σγουρού, για την συμβολή της Νομαρχίας Αθηνών στην διοργάνωση του 23ου Παγκοσμίου Συνέδριου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, με το ποσό των 500.000 ευρώ ! Ακόμα πιο προκλητικό όμως ήταν το αρχικό αίτημα του Γενικού Διευθυντή του ΠΑΣΟΚ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, για την συμμετοχή της Νομαρχίας με το ποσό του 1.000.000 ευρώ !

Η απόφαση είναι απαράδεκτη και προκλητική αφού πρόκειται για συμμετοχή της Νομαρχίας σε ένα κομματικό συνέδριο, που επιπλέον, πραγματοποιείται στο Λαγονήσι, δηλαδή εκτός των διοικητικών της ορίων !

Επειδή τέτοιες αποφάσεις μετατρέπουν τον όρο αυτοδιοίκηση σε ασυδοσία και προσβάλουν τον θεσμό, κατέθεσα προσφυγή προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής κ. Μανιάτη, καταγγελία προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιτζή, ενημέρωσα την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, και τέλος κατέθεσα Επίκαιρη Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη.

Για διαβάστε...


ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Προς την Επιτροπή του άρθρου 68 Π.Δ. 30/1996
(Άρθρα 18 παρ. 4,5,6,7,8,9,10,11 και 14 Ν.2218/94, 13 παρ. 15α Ν.2307/95)
Της με αριθμό 110/2008 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών.

Με την παρούσα προσφεύγω κατά της υπ’ αριθμ. 110/2008 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών, της οποίας έλαβα γνώση μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα» της Κυριακής 22/6/08 και ζητώ την ακύρωσή της για τους παρακάτω αναφερόμενους νόμιμους λόγους:

Η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την (οικονομική) συμμετοχή της Νομαρχίας Αθηνών στο παγκόσμιο συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στην Αθήνα, βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 49 του Π.Δ. 30/1996 και έρχεται σε αντίθεση στο θεσμικό ρόλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που δεν πρέπει να είναι κομματικός.

Η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ελλιπή και αόριστη αιτιολογία όσον αφορά στην αναγκαιότητα εκταμίευσης ενός τόσο σημαντικού ποσού από τους πόρους της Νομαρχίας για την κάλυψη των εξόδων ενός κομματικού συνεδρίου άσχετου προς την Αυτοδιοίκηση.

Επιπλέον υπάρχει γενικόλογη αναφορά στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του συνεδρίου χωρίς να αναφέρεται σε τι συνίσταται αυτή η δαπάνη, πως θα ανατεθεί (ειδικά από την στιγμή που αφορά ένα τέτοιο υψηλό ποσό) με ποιες διαδικασίες, από ποιες πιστώσεις θα πληρωθεί και αν έχουν προβλεφθεί τέτοιες.

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση εξεδόθη κατά παράβαση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.

Επειδή είναι δεδομένη η ανάγκη για την διάθεση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων για την αντιπυρική προστασία του Υμηττού, της Πεντέλης κ.λ.π. και την ενίσχυση των Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, γεγονός που ανέδειξε και η πρόσφατη εκδήλωση πυρκαγιάς (20/6/08) μέσα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Αττικό Άλσος, το οποίο κινδύνευσε να καεί ολοκληρωτικά, ως αποτέλεσμα των ελλιπών μέτρων.

Επειδή είναι προφανές το έννομο συμφέρον μου, ως φορολογούμενου πολίτη.

Για τους λόγους αυτούς ζητώ την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Αθήνα 23/6/2008

Η προσφεύγουσα

Φωτεινή Πιπιλή


Προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της Φωτεινής Πιπιλή του Ανδρέα και της Αναστασίας
ΚΑΤΑ
Της υπ’ αριθμ. 110/2008 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών.

Με την παρούσα, καταγγέλλω την υπ’ αριθμ. 110/2008 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών, για την οποία έλαβα γνώση μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα» της Κυριακής 22/6/08, ως παράνομη, για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους :

Η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την (οικονομική) συμμετοχή της Νομαρχίας Αθηνών στο παγκόσμιο συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στην Αθήνα, βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 49 του Π.Δ. 30/1996 και έρχεται σε αντίθεση στο θεσμικό ρόλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που δεν πρέπει να είναι κομματικός.

Η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ελλιπή και αόριστη αιτιολογία όσον αφορά στην αναγκαιότητα εκταμίευσης ενός τόσο σημαντικού ποσού από τους πόρους της Νομαρχίας για την κάλυψη των εξόδων ενός κομματικού συνεδρίου άσχετου προς την Αυτοδιοίκηση.

Επιπλέον υπάρχει γενικόλογη αναφορά στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του συνεδρίου χωρίς να αναφέρεται σε τι συνίσταται αυτή η δαπάνη, πως θα ανατεθεί (ειδικά από την στιγμή που αφορά ένα τέτοιο υψηλό ποσό) με ποιες διαδικασίες, από ποιες πιστώσεις θα πληρωθεί και αν έχουν προβλεφθεί τέτοιες.

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση εξεδόθη κατά παράβαση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.

Επειδή είναι δεδομένη η ανάγκη για την διάθεση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων για την αντιπυρική προστασία του Υμηττού, της Πεντέλης κ.λ.π. και την ενίσχυση των Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, γεγονός που ανέδειξε και η πρόσφατη εκδήλωση πυρκαγιάς (20/6/08) μέσα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Αττικό Άλσος, το οποίο κινδύνευσε να καεί ολοκληρωτικά, ως αποτέλεσμα των ελλιπών μέτρων.

Επειδή είναι προφανές το έννομο συμφέρον μου, ως φορολογούμενου πολίτη, σας καταγγέλλω το γεγονός και παρακαλώ να πράξετε όσα προβλέπει ο νόμος.

Σας επισυνάπτω:
1. Την σχετική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Αθηνών.
2. Την προσφυγή μου στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1996.
3. Το σχετικό δημοσίευμα από την εφημερίδα «το Βήμα».


Αθήνα 24/6/2008

Με εκτίμηση

Φωτεινή Πιπιλή


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη

Θέμα: «Δαπάνες Τοπικής & Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

κ. Υπουργέ,

Η πρόσφατη απόφαση (110/2008) της Ν.Α. Αθηνών και της πλειοψηφίας του Νομάρχη κ. Σγουρού, για την διάθεση του ποσού των 500.000 ευρώ στην διοργάνωση του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, είναι απαράδεκτη και προκλητική. Και αυτό, γιατί έγινε κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων της, που ορίζονται στο άρθρο 49 του Π.Δ. 30/1996, αφού πρόκειται για συμμετοχή της Νομαρχίας σε ένα κομματικό συνέδριο, που επιπλέον, πραγματοποιείται στο Λαγονήσι, δηλαδή εκτός των διοικητικών της ορίων. Ακόμα πιο προκλητικό όμως είναι το αρχικό αίτημα του Γενικού Διευθυντή του ΠΑΣΟΚ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, για την συμμετοχή της Νομαρχίας στην διοργάνωση του συνεδρίου με το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Επειδή τέτοιες αποφάσεις μετατρέπουν τον όρο αυτοδιοίκηση σε ασυδοσία και προσβάλουν τον θεσμό, ως φορολογούμενος πολίτης, κατέθεσα προσφυγή προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής κ. Μανιάτη, καταγγελία προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιτζή και ενημέρωσα την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Με αφορμή την απόφαση αυτή, που «εξηγεί», γιατί ποτέ δεν επαρκούν τα κονδύλια στους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν πρόκειται για τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, όπως αντιπυρική προστασία, υγειονομικοί έλεγχοι κ.α..

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1) Θα υπάρξει επιτέλους ουσιαστικός έλεγχος στον τρόπο που οι τοπικοί άρχοντες διαχειρίζονται τα κονδύλια ;
2) Θα ελεγχθεί η συγκεκριμένη απόφαση της Ν.Α. Αθηνών, και θα υπάρξει μέριμνα ώστε να περικοπούν δραστικά τα έξοδα, αναφορικά με τα πολυπληθή ταξίδια στο εξωτερικό τις δημόσιες σχέσεις και τις εκδηλώσεις, ώστε να περιοριστεί η σπατάλη στην Τ. και Ν. Αυτοδιοίκηση με δεδομένη την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων για το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής ;


Αθήνα 25/6/08

Μετά τιμής,


Φωτεινή Πιπιλή

Δεν υπάρχουν σχόλια: