15 Οκτ 2012

Θετικά σχόλια και αποφάσεις αλλά και σοβαρές επισημάνσεις από την Επίτρoπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Cecilia MalmströmΤα αποτελέσματα της επίσκεψης της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Cecilia Malmström στα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών στον Έβρο και στη Ροδόπη

Θετικά σχόλια και αποφάσεις αλλά και σοβαρές επισημάνσεις από την αρμόδια επίτροπο

Σημαντικές συμφωνίες της επιτρόπου και του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια


Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Cecilia Malmström ήρθε στις 8 και 9 Οκτωβρίου την χώρα μας  και επισκέφτηκε κέντρα κράτησης μεταναστών στον Έβρο και στη Ροδόπη. 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου δήλωσε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί τελευταία αλλά σε κάποια κέντρα οι συνθήκες κράτησης είναι άθλια. Αναγνώρισε την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και δεσμεύτηκε ότι θα πιέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αυξήσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τα Ταμεία SOLID στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων (από 75% στα 95% για τα Κ-Μ που επωφελούνται από έναν οικονομικό μηχανισμό στήριξης, που συμπεριλαμβάνει επίσης την Ελλάδα). Επίσης η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να πείσει τις Τουρκικές αρχές να υπογράψουν να επικυρώσουν την συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας το ταχύτερο δυνατόν. Μέχρι την έναρξη ισχύος της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στις Τουρκικές αρχές την αναγκαιότητα να εφαρμόζει πλήρως και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις της σχετικά με την επανεισδοχή και να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να αποτρέψει τις ροές της παράνομης μετανάστευσης που προέρχονται από τα Τουρκικά εδάφη και κατευθύνονται προς τη ΕΕ. 

Η κα  Malmström τέλος τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση των μεταναστών στη διαδικασία ασύλου και εξέφρασε την ανησυχία της για το χαμηλό ποσοστό αποδοχής αιτήσεων ασύλου.

Για την πλήρη ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται δημοσιοποιούμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας μεταξύ της Επιτρόπου και του Υπουργού κ.Δένδια:

Θέματα συμφωνηθέντα μεταξύ της Επιτρόπου κυρίας Malmström και του Υπουργού κ. Δένδια (9/10/2012)
Η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος συνοριακής διαχείρισης/επιστροφών και η πρόσβαση στη διεθνή προστασία αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά την μέχρι τώρα επιτευχθείσα πρόοδο στον τομέα του ασύλου, της διαχείρισης συνόρων και των επιστροφών. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την υποστήριξη της Ελλάδας μέσω των οικονομικών μέσων της προκειμένου να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις στις σχετικές πολιτικές. Ταυτόχρονα, η Επίτροπος κα Malmström και ο Υπουργός κος Δένδιας συμφώνησαν ότι τα ακόλουθα θέματα πρέπει να εξεταστούν με απόλυτη προτεραιότητα:

·      Ενώ οι πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες για βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων στην περιοχή του Έβρου υπήρξαν πολύ επιτυχείς, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι εγγυήσεις για τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής στην Ελλάδα (και ειδικότερα στα νησιά του Αιγαίου) ώστε να επιτευχθεί πλήρως η συμμόρφωση ως προς τις υποχρεώσεις της ΕΕ.
·      Η Επιτροπή χαιρετίζει τα πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων στην περιοχή του Έβρου. Αποτελεί αρμοδιότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά δε θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να τα ενσωματώσει σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Schengen. H Επιτροπή και ο Frontex είναι έτοιμοι ώστε να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική και οικονομική βοήθεια για πιο βιώσιμες δυνατότητες εκ μέρους των Ελληνικών δομών. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα διασφαλίσει πρόοδο σχετικά με την εγκαθίδρυση των Εθνικών Κέντρων Συντονισμού προκειμένου να συντονίσει καλύτερα τη δράση της στα εξωτερικά της σύνορα.
·      Μια αποτελεσματική πολιτική, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι σημαντική για την αξιοπιστία του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης. Τα επιτεύγματα που πέτυχε η Ελλάδα στον τομέα των επιστροφών, τόσο των εθελούσιων όσο και των αναγκαστικών, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των αριθμών των ατόμων που επέστρεψαν. Η Επιτροπή και ο Frontex θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ελλάδα, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητές της στην περιοχή αυτή. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει πολιτική στήριξη στις κορυφαίες χώρες των επιστροφών ώστε να εφοδιάζουν τους υπηκόους τους (των τρίτων χωρών) με ταξιδιωτικά έγγραφα και ιδιαίτερα να εφαρμόζουν τις υπάρχουσες συμφωνίες επανεισδοχής.
·      Συμπληρωματικά στα μέτρα αυτά, θα πρέπει να βελτιωθούν επειγόντως οι συνθήκες υποδοχής στην περιοχή του Έβρου και τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως εν όψει των επερχόμενων χειμερινών μηνών. Οι συνθήκες υποδοχής θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω σε συμφωνία με τις δικαστικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Οι ανακαινίσεις στα κέντρα της Χίου, Σάμου (μέχρι τον Οκτώβριο 2012) και στο Φυλάκιο (μέχρι τον Ιανουάριο 2013) θα ολοκληρωθούν. Τα κέντρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή συνθηκών υποδοχής προς υπηκόους τρίτων χωρών όπως ορίζεται στο σχετικό εθνικό νόμο [ 3907/2011].
·      Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να μειώσει τις καθυστερούμενες εκκρεμείς υποθέσεις σε πρωτοβάθμιο και κυρίως σε δευτεροβάθμιο βαθμό. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ενός προγράμματος στην Ελλάδα προς το σκοπό αυτό, το οποίο θα υποστηρίξει η EASO με τη συνεργασία της UNHCR. Επίσης, χαιρετίζει την προβλεπόμενη αύξηση του προσωπικού στη νέα της υπηρεσία ασύλου προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου σε συμφωνία με τις διεθνείς υποχρεώσεις σε θέματα Ασύλου.
·      Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή τον Αύγουστο 2010 θα αναθεωρηθεί από τις Ελληνικές Αρχές μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων και θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους και σημεία αναφοράς προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχεία και σημαντική πρόοδος και να καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας συγκεκριμένης εικόνας αναφορικά με το βαθμό της εφαρμογής. Θα πρέπει περαιτέρω, να καταστεί δυνατή μια ενδεχόμενη αναπροσαρμογή εφόσον προκύψουν επιπλέον ανάγκες.
·      Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Επιτροπή καλούν τα Κράτη Μέλη να προσφέρουν συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης βάσει της Ελληνική Εκτίμησης Αναγκών που διαβιβάσθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στα Κράτη Μέλη. Το επερχόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25/26 Οκτωβρίου θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας φάσης στην εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης.
·      Οι νόμοι και οι πρακτικές οι σχετικές με τη διοίκηση θα αναθεωρηθούν προκειμένου να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση της οικονομικής ενίσχυσης της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων. Συγκεκριμένα, η αποτελεσματική εφαρμογή των κύριων δράσεων στα πλαίσια του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων απαιτεί απλοποίηση των εσωτερικών ροών εργασίας για την προετοιμασία προσφορών και τη βελτίωση του πολυετούς σχεδιασμού των προμηθειών βάσει της ολοκληρωμένης αναγνώρισης των αναγκών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο αυτό.
·      Η Επιτροπή και η Ελληνική κυβέρνηση καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποδεχθούν την προσφάτως προταθείσα τροποποίηση με την οποία θα αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τα Ταμεία SOLID στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων (από 75% στα 95% για τα Κ-Μ που επωφελούνται από έναν οικονομικό μηχανισμό στήριξης, που συμπεριλαμβάνει επίσης την Ελλάδα).
·      Η άφιξη υπηκόων τρίτων χωρών από τη Συρία θέτει ιδιαίτερα την Ελλάδα προ πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων. Η Επιτροπή βρίσκεται σε ετοιμότητα να υποστηρίξει τις Ελληνικές Αρχές προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους (μελλοντικές) προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να τοποθετηθούν εμπειρογνώμονες της EASO σε θέματα ασύλου ώστε να παράσχουν επί τόπου βοήθεια.
·      Έχοντας ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση επί της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας στις 21 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να πείσει τις Τουρκικές αρχές να υπογράψουν να επικυρώσουν τη συμφωνία αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Μέχρι την έναρξη ισχύος της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στις Τουρκικές αρχές την αναγκαιότητα να εφαρμόζει πλήρως και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις της απέναντι στα Κ-Μ τις σχετικά με την επανεισδοχή και να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να αποτρέψει τις ροές της παράνομης μετανάστευσης που προέρχονται από τα Τουρκικά εδάφη και κατευθύνονται προς τη ΕΕ. Σε συμφωνία με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν στις 21 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις Τουρκικές αρχές προκειμένου να προτείνουν την ανάπτυξη του πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας σε όλα τα θέματα τα σχετικά με τη Δικαιοσύνη και των Εσωτερικών Υποθέσεων.
·      Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστούν στενά από το επόμενο έτος με σκοπό να διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή των αναθεωρημένων νομικών μέσων ολοκληρώνοντας περαιτέρω το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.
·      Η εφαρμογή των παραπάνω δράσεων θα ξεκινήσει άμεσα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή, θα οργανωθεί μια επόμενη συνάντηση με σκοπό να συμφωνηθούν περαιτέρω σημεία αναφοράς και προθεσμίες. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα συνοψιστούν σε έκθεση η οποία θα εγκριθεί σε πολιτικό επίπεδο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Γεια
αν θες διαβασε το ποστ μου :
http://anisixosblog.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html

θελω τη γνωμη σου σαν μπλογκερ. εσυ πως θα ενιωθες στη θεση μου; θα ενιωθες το ιδιο; εχεις περασει ποτε την ιδια φαση με μενα; να σου λειπουν εντονα πραγματα απο το παρελθον; και πως το αντιμετωπισες και πηγες παρακατω;

απαντα αν θες στο ποστ μου.

ευχαριστω.